Logo sáng tạo từ sự pha trộn thực tế sản phẩm

Leo Logos là một nhà thiết kế chuyên tạo ra các thương hiệu thông minh và sáng tạo. Gần đây, ông đã vui vẻ pha trộn các yếu tố khác nhau để tưởng tượng logo hoàn hảo cho các công ty. Tạo ra một logo cho một công ty không phải là một hành động không chính thức, nó phải thể hiện hoàn hảo các giá trị và hoạt động của công ty, và rõ ràng là một số lượng điều kiện quan trọng để trở nên bền vững.

Tác giả: Leo Logos / Nguồn: somos-designers