Mozilla thiết kế lại của biểu tượng Firefox

Mozilla đã đầu tư mạnh vào thiết kế trong năm qua, sau khi thiết kế lại mã nguồn mở và thiết kế lại của Firefox là thời gian cho một thay đổi khác, và một lần nữa, Firefox.

Để theo kịp với sự phát triển của Internet, Mozilla đang tạo ra các ứng dụng và dịch vụ mới.

Theo họ, biểu tượng Firefox hiện tại không cung cấp đủ thiết kế cho những công cụ mới này và một nhóm các nhà thiết kế Mozilla đã phát triển hai hệ thống biểu tượng và biểu tượng.

Đề xuất thiết kế lại:

Đây sẽ là biểu tượng chính và sẽ xuất hiện trong suốt quá trình tiếp thị của công ty. Có lẽ, theo công ty, một trong những biểu tượng này sẽ thay thế biểu tượng trình duyệt hiện tại.

Nói về trình duyệt, ngoài trình duyệt mặc định, phiên bản dành cho nhà phát triển và Nightly  (phiên bản thử nghiệm của trình duyệt Mozilla) cũng sẽ thay đổi và đây là những biểu tượng đang được trình bày:

Các trình duyệt có foci khác với ở trên sẽ có giao diện, lớp phủ và dòng giới thiệuquen thuộc và quen thuộc tương ứng.

Và cuối cùng là biểu tượng của các ứng dụng và dịch vụ mới. Lưu ý rằng chúng báo hiệu hoặc đưa ra ý tưởng về chức năng tương ứng của chúng. Họ cũng làm theo các hình ảnh hiển thị trên biểu tượng Master.

Nguồn: designerd.com.br