Order thiết kế card name chuyên nghiệp cho toàn bộ công ty

✅ LàmNgay.com thực hiện công việc thiết kế namecard, cardvisit, danh thiếp chuyên nghiệp

Khách hàng: Dự án bất động sản ROSAVILA (Hệ thống Khách sạn Căn hộ Dịch vụ) có trụ sở tại Thành phố Thái Nguyên