[Tác phẩm] Hơi thở việt trong bộ branding “Cà Phê Con Leche” tại Venezuala

Hơi thở Việt Nam hòa cùng Venezuala trong bộ branding “Cà Phê Con Leche”. Đây là một dự án thú vị về văn hoá, cà phê và thực phẩm với một dấu ấn đặc biệt. Dự án này được thực hiện bởi Heather Lynn trong thời gian thực tập tại Le Billyclub.

Nguồn: RGB