Thiết kế giấy mời gập đôi khai chương Spa

Khác hàng order thiết kế giấy mời gập đôi với yêu cầu màu sắc nâu, tông tối vời hình ảnh nổi bật là hoa mộc lan. Sản phẩm được làm theo đúng yêu cầu, kèm theo thiết kế voucher.

✅ Các dịch vụ khách hàng đã sử dụng:

  1. Thiết kế ấn phẩm quảng cáo
  2. Thiết kế nhanh 24h – 48h
  • Chủ đầu tư: Spa Mulan, Thien Bao Group
  • Đơn vị thực hiện: LàmNgay.com
  • Thiết kế: Minh Hoàng, Tuấn Anh
  • Quản lý chất lượng: Lê Công Minh