Thiết kế Logo biểu tượng đại hội Đoàn

LàmNgay.com đã thực hiện hoàn chỉnh thiết kế logo biểu tượng theo ý tưởng dựa vào huy hiệu chính của đoàn thanh niên với các đường nét mang ý nghĩa tổ chức lần thứ XII cách điệu hoàn hảo.

✅ Các dịch vụ khách hàng đã sử dụng:

  1. Thiết kế Logo
  2. Thiết kế ấn phẩm truyền thông
  • Chủ đầu tư: Cao Cường
  • Đơn vị thực hiện: LàmNgay.com
  • Thiết kế: Tùng Nguyễn, Minh Trang
  • Quản lý chất lượng: Lê Công Minh