Thiết kế Logo trường trung cấp Lê Thị Riêng

Khách hàng thiết kế Logo là trường Trung cấp Nghề Lê Thị Liên thuộc Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường có chức năng là đầu mối trong mạng lưới dạy nghề, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Từ những yếu tố đặc thù đào tạo của nhà trường, Các designer đã dựa vào và cho ra bản thiết kế Logo đáp ứng đúng tiêu chí, yêu cầu đặt ra.

✅ Các dịch vụ khách hàng đã sử dụng:

  1. Thiết kế Logo
  2. Thiết kế ấn phẩm truyền thông
  3. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
  4. Tư vấn thương hiệu chuyên nghiệp
  • Chủ đầu tư: Trường Trung cấp Nghề Lê Thị Liên (Tp. Hồ Chí Minh)
  • Đơn vị thực hiện: LàmNgay.com
  • Thiết kế: Đặng Thai Linh
  • GĐ Sáng tạo: Lê Công Minh
  • Quản lý chất lượng: Lê Mạnh Linh