Tuyển dụng


 

Chưa có tuyển dụng nào.

 

Cân nhắc với ứng viên có Portfolio đẹp và kỹ năng xử lý công việc xin liên hệ:

Công ty TNHH Khởi Nguyên Media Việt Nam

Tel: (024).6294.5300 – Email: tuyendung@lamngay.com

(hoặc) manhlinh@khoinguyen.com.vn